Triatlonbok, hvorfor og hvordan?

Det var denne veilederen det begynte med

Siden triatlon involverer tre ulike aktivitetsformer så sier det seg selv at for å trene og utøve disse oppstår det en kunnskapstørst. Vi har alle forskjellige utgangspunkt, og for vår del var svømmingen det store spørsmålstegnet. I tillegg kom spørsmålene om hvordan man setter sammen trening for de tre aktivitetene samt mengder av spørsmål knyttet til valg av utstyr. For de lengre distansene knytter det seg også spørsmål til ernæring, mht. mengde og typer. Alt dette har vi etter hvert plukket opp en del kunnskap om og vi ønsker å dele denne i et praktisk format, og som kan benyttes som oppslagsverk.

Vi fant mye informasjon om triatlon når vi begynte, men vi fant fort ut at det var viktig å skille hummer og kanari.

Spesielt i blogg-sfæren finnes det mye informasjon som både er svært tvilsom og svakt dokumentert. At dette er informasjon som kommer fra eliteutøvere behøver så visst ikke å være et kvalitetstegn, snarere kan man stille seg spørsmål om vedkommende har lykkes på tross av informasjonen snarere enn på grunn av informasjonen som villig vekk deles på de mange ulike plattformene. En annen årsak kan være påtrykk fra sponsorer som ønsker at ulike produkter skal promoteres, og dette vil naturlig nok ha en innvirkning på objektiviteten.

Ideen til en bok kom da Tom Atle laget en liten veileder for Drammen Triathlon Club.

Av ulike årsaker ble denne aldri hverken publisert eller distribuert før nå. Du kan nemlig laste den ned her. Denne er på ingen måte fullstendig, men meningen var at dette skulle være en veileder for de som var helt ferske innen triatlon.

Som nevnt over har vi plukket opp masser av nyttig informasjon og ønsket er å lage en bok vi skulle ønske vi hadde hatt tilgang til da vi begynte med triatlon.

Arbeidet med boken og dette nettstedet skjer når vi har ledig tid til det. Derfor har vi foreløpig ikke satt noen endelig dato for ferdigstilling. Vi er imidlertid svært lydhøre for tilbakemeldinger knyttet til innholdet på sidene her. Sidene vil eksistere parallelt med boken da vi mener at det i noen tilfeller er nyttig å levere ulike typer innhold digitalt. I andre tilfeller er det tradisjonelle bokformatet bedre egnet.

 

Bakgrunn https://www.triatlonboka.no/ Super User